Agency Services calculator
Usluge

Pravilnost i ažurnost knjigovodstvenih evidencija

 • Dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Salda konta kupaca i dobavljača
 • Izrada svih knjigovodstveno računovodstveno poreznih obračuna

Sastavljanje financijskih izvještaja

 • Temeljni financijski izvještaji
 • Obračun članarina i posebnih poreza
 • Godišnje porezne prijave fizičkih osoba
 • Mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji izvještaji financijskim institucijama

Cjeloviti obračuni plaća i evidencija zaposlenih

 • Prijave i odjave djelatnika na propisanim obrascima
 • Sve propisane porezne evidencije

Platni promet

 • Plaćanje u ime i za račun klijenta u zemlji i inozemstvu
 • Elektronsko bankarstvo

Izrada biznis planova

 • Priprema tenderske dokumentacije
 • Priprema projekta
 • Izrada projekta

Korespondencija na engleskom jeziku

 • Stručni kadar zadužen za korespondenciju na poslovnom engleskom jeziku
 • Komunikacija sa inozemnim tvrtkama

Revizijski poslovi

 • Revizija financijskih izvještaja

Ostale usluge

 • Dugogodišnji rad, suradnja i savjetovanje studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru pri polaganju ispita iz svih oblasti računovodstva

Porezno i pravno savjetovanje

 • Savjetovanje poduzetnika i upućivanje na optimalna rješenja.
 • Pravno i porezno savjetovanje Društva od osnivanja do likvidacije te pomoć u ispravom postupanju kod nadležnih institucija.
 • Izrada projekata i programa za udruženja i neprofitne organizacije.
 • Savjeti kod apliciranja javnih natječaja.
 • Sudjelovanje u zastupanju poduzetnika pred nadležnim organima Federalno ministarstvo financija,Porezna uprava,Uprava za indirektno oporezivanje, zavod za zdravstveno osiguranje, zavod za zapošljavanje, zavod za mirovinsko osiguranje, zavod za statistiku, Odjel za gospodarstvo, pomoć pri izradi prigovora i obrazloženja.

Jamčimo Vam potpunu sigurnost, tajnost podataka i prilagodbu vašim potrebama!

Naša poslovna filozofija i akcije usmjereni su na naše uposlenike koji se kontinuirano educiraju, postižu rezultate koristeći svoj cjelokupni potencijal u ozračju trajnog napretka!